јавне набавке

Правилници, планови и извештаји

ЈН 2020.годинe

Јавна набавкаДокументОбјављено
2020.
ЈНМВ бр. 9/2020. - Набавка добара - Лекови, санитетски материјал и пелене за одраслеПозив27.06.2020.
Конкурсна документација27.06.2020.
Измене и допуне конкурсне документације03.07.2020.
Обавештење о продужетку рока за доставу понуда03.07.2020.
Одлука о додели уговора23.07.2020.
Обавештења о закљученим уговорима07.08.2020.
ЈНМВ бр. 8/2020. - Набавка добара - Намештај за опремање ПрихватилиштаПозив26.06.2020.
Конкурсна документација26.06.2020.
Одлука о додели уговора08.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору13.07.2020.
ЈНМВ бр. 7/2020. - Набавка радова - Уградња система за дојаву пожара у објекту Прихватилиште Геронтолошког центра КикиндаПозив12.06.2020.
Конкурсна документација12.06.2020.
Одлука о додели уговора23.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору30.06.2020.
ЈНМВ бр. 6/2020. - Набавка радова - Адаптација и санација прихватилишта за одрасла и остарела лица Геронтолошког центра КикиндаПозив21.05.2020.
Конкурсна документација21.05.2020.
Одлука о додели уговора04.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору11.06.2020.
ЈНМВ бр. 5/2020. - Набавка добара - Храна и намирнице за припремање хране и пићаПозив15.05.2020.
Конкурсна документација15.05.2020.
Одлука о додели уговора29.05.2020.
Обавештења о закљученим уговорима16.06.2020.
ЈНМВ бр. 4/2020. - Набавка добара - Средства за одржавање хигијенеПозив31.03.2020.
Конкурсна документација31.03.2020.
Одлука о додели уговора10.04.2020.
Обавештења о закљученим уговорима22.04.2020.
ЈНМВ бр. 3/2020. - Набавка радова - Адаптација и санација прихватилишта за одрасла и остарела лица Геронтолошког центра КикиндаПозив18.03.2020.
Конкурсна документација18.03.2020.
Одлука бр. 226/824.03.2020.
Одлука о стављању ван снаге Одлуке бр. 226/826.03.2020.
Одлука о обустави поступка ЈНМВ бр. 3/2020.26.03.2020.
Обавештење о обустави поступка02.04.2020.
ЈНМВ бр. 2/2020. - Набавка добара - Електрична енергијаПозив11.03.2020.
Конкурсна документација11.03.2020.
Одлука о додели уговора20.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору30.03.2020.
ЈНМВ бр. 1/2020. - Набавка добара - Набавка горива за моторна возилаПозив24.02.2020.
Конкурсна документација24.02.2020.
Одлука о додели уговора04.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору26.03.2020.

ЈН 2019.годинe

Јавна набавкаДокументОбјављено
2019.
ЈНМВ бр. 5/2019. - Набавка добара - Опрема за домаћинство и угоститељствоПозив11.10.2019.
Конкурсна документација11.10.2019.
Одлука о додели уговора22.10.2019.
Обавештење о закљученом уговору25.10.2019.
ЈНМВ бр. 4/2019. - Набавка добара - Моторно возилоПозив02.04.2019.
Конкурсна документација02.04.2019.
Одлука о додели уговора11.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору24.04.2019.
ЈНОП бр. 3/2019. - Набавка добара - Храна и намирнице за припремање хране и пићаПозив28.03.2019.
Конкурсна документација28.03.2019.
Измене и допуне конкурсне документације03.04.2019.
Одлука о додели уговора13.05.2019.
Обавештења о закљученим уговорима04.06.2019.
ЈНМВ бр. 2/2019. - Набавка добара - Електрична енергијаПозив05.03.2019.
Конкурсна документација05.03.2019.
Одлука о додели уговора15.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору03.04.2019.
ЈНМВ бр. 1/2019. - Набавка добара - Набавка горива за моторна возилаПозив11.02.2019.
Конкурсна документација11.02.2019.
Одлука о додели уговора21.02.2019.
Обавештење о закљученом уговору08.03.2019.

ЈН 2018.годинe

Јавна набавкаДокументОбјављено
2018.
ЈНМВ бр. 15/2018. - Набавка добара - Моторна возилаПозив27.11.2018.
Конкурсна документација27.11.2018.
Одлука о додели уговора06.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору17.12.2018.
ЈНМВ бр. 14/2018. - Набавка добара - Опрема за кухињу и вешерајПозив21.11.2018.
Конкурсна документација21.11.2018.
Одлука о додели уговора30.11.2018.
Обавештење о закљученом уговору05.12.2018.
ЈНМВ бр. 13/2018. - Набавка добара - Медицинска опрема - намештајПозив20.11.2018.
Конкурсна документација20.11.2018.
Одлука о додели уговора30.11.2018.
Обавештење о закљученом уговору10.12.2018.
ЈНМВ бр. 12/2018. - Набавка добара - Опрема за вешерај и кухињуПозив17.10.2018.
Конкурсна документација17.10.2018.
Одлука о додели уговора29.10.2018.
Обавештење о закљученом уговору05.11.2018
ЈНМВ бр. 11/2018. - Набавка добара - Софтверска апликација за рачуноводствоПозив12.10.2018.
Конкурсна документација12.10.2018.
Одлука о додели уговора23.10.2018.
Обавештење о закљученом уговору02.11.2018.
ЈНМВ бр. 10/2018. - Набавка добара - Рукавице за једнократну употребу у здравствуПозив11.10.2018.
Конкурсна документација11.10.2018.
Одлука о додели уговора23.10.2018.
Обавештење о закљученом уговору06.11.2018.
ЈНМВ бр. 9/2018. - Набавка радова - Санација топловода у ОЈ Стари дом Геронтолошког центра КикиндаПозив12.09.2018.
Конкурсна документација12.09.2018.
Одлука о додели уговора21.09.2018.
Обавештење о закљученом уговору02.10.2018.
ЈНМВ бр. 8/2018. - Набавка добара - Лекови, санитетски материјал и пелене за одраслеПозив24.08.2018.
Конкурсна документација24.08.2018.
Одлука о додели уговора05.09.2018.
Одлука о обустави поступка (партија 5)05.09.2018.
Обавештење о обустави поступка (партија 5)13.09.2018.
Обавештења о закљученим уговорима21.09.2018.
ЈНМВ бр. 7/2018. - Набавка добара - Набавка новог топловодног гасног котла са гориоником и командном табломПозив10.08.2018.
Конкурсна документација10.08.2018.
Одлука о додели уговора21.08.2018.
Обавештење о закљученом уговору22.08.2018.
ЈНМВ бр. 6/2018. - Набавка добара - НамештајПозив08.08.2018.
Конкурсна документација08.08.2018.
Питања и одговори10.08.2018.
Измене и допуне конкурсне документације13.08.2018.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда13.08.2018.
Одлука о додели уговора21.08.2018.
Обавештење о закљученом уговору05.09.2018.
ЈНМВ бр. 5/2018. - Набавка добара - Средства за одржавање хигијенеПозив31.07.2018.
Конкурсна документација31.07.2018.
Измене и допуне конкурсне документације02.08.2017.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда02.08.2018.
Одлука о додели уговора15.08.2018.
Обавештења о закљученим уговорима30.08.2018.
ЈНМВ бр. 4/2018. - Набавка добара - Клима уређаји - централна климаПозив30.04.2018.
Конкурсна документација30.04.2018.
Одлука о додели уговора09.05.2018.
Обавештење о закљученом уговору24.05.2018.
ЈНМВ бр. 3/2018. - Набавка добара - Горива за моторна возилаПозив19.04.2018.
Конкурсна документација19.04.2018.
Одлука о додели уговора04.05.2018.
Обавештење о закљученом уговору21.05.2018.
ЈНОП бр. 2/2018. - Набавка добара - Храна и намирнице за припремање хранеПозив27.03.2018.
Конкурсна документација27.03.2018.
Појашњење конкурсне документације19.04.2018.
Измене и допуне конкурсне документације 119.04.2018.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда19.04.2018.
Појашњење конкурсне документације 223.04.2018.
Одлука о додели уговора04.05.2018.
Обавештења о закљученим уговорима29.05.2018.
ЈНМВ бр. 1/2018. - Набавка добара - Електрична енергијаПозив20.03.2018.
Конкурсна документација20.03.2018.
Одлука о додели уговора30.03.2018.
Обавештење о закљученом уговору30.04.2018.

ЈН 2017.годинe

Јавна набавкаДокументОбјављено
2017.
ЈНМВ бр. 8/2017. - Набавка услуга - Израда пројектно техничке документацијеПозив10.11.2017.
Конкурсна документација10.11.2017.
Измене и допуне конкурсне документације16.11.2017.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда16.11.2017.
Питања и одговори17.11.2017.
Измене и допуне конкурсне документације 217.11.2017.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда 217.11.2017.
Одлука о додели уговора23.11.2017.
Обавештење о закљученом уговору30.11.2017.
ЈНМВ бр. 7/2017. - Набавка добара -
Средства за инконтиненцију - пелене за одрасле
Позив06.10.2017.
Конкурсна документација06.10.2017.
Питања и одговори11.10.2017.
Измене и допуне конкурсне документације11.10.2017.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда11.10.2017.
Одлука о додели уговора20.10.2017.
Обавештење о закљученом уговору03.11.2017.
ЈНМВ бр. 6/2017. - Набавка добара - Санитетски материјалПозив07.09.2017.
Конкурсна документација07.09.2017.
Питања и одговори12.09.2017.
Измене и допуне конкурсне документације12.09.2017.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда12.09.2017.
Одлука о додели уговора25.09.2017.
Обавештење о закљученом уговору06.10.2017.
ЈНМВ бр. 5/2017. - Набавка добара - Лекови и санитетски материјалПозив01.07.2017.
Конкурсна документација01.07.2017.
Одлука о додели уговора (партија 1 и 3)14.07.2017.
Одлука о обустави поступка (партија 2)14.07.2017.
Обавештења о закљученим уговорима21.07.2017.
ЈНМВ бр. 4/2017. - Набавка добара - Средства за одржавање хигијенеПозив29.06.2017.
Конкурсна документација29.06.2017.
Питања и одговори05.07.2017.
Измене и допуне конкурсне документације05.07.2017.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда05.07.2017.
Одлука о додели уговора14.07.2017.
Обавештења о закљученим уговорима21.07.2017.
ЈНМВ бр. 3/2017. - Набавка добара - Горива за моторна возилаПозив27.04.2017.
Конкурсна документација27.04.2017.
Одлука о додели уговора10.05.2017.
Обавештење о закљученом уговору24.05.2017.
ЈНОП бр. 2/2017. - Набавка добара - Храна и намирнице за припремање хранеПозив28.03.2017.
Конкурсна документација28.03.2017.
Одлука о додели уговора28.04.2017.
Обавештење о закљученим уговорима12.05.2017.
ЈНМВ бр. 1/2017. - Набавка добара - Електрична енергијаПозив14.02.2017.
Конкурсна документација14.02.2017.
Одлука о додели уговора02.03.2017.
Обавештење о закљученом уговору03.04.2017.

ЈН 2016.годинe

Јавна набавкаДокументОбјављено
2016.
JNMV br. 11/2016. - Nabavka dobara - Kuhinjska opremaPoziv27.12.2016.
Konkursna dokumentacija27.12.2016.
Izmene i dopune konkursne dokumentacije30.12.2016.
Pitanja i odgovori 130.12.2016.
Pitanja i odgovori 230.12.2016.
Odluka o dodeli ugovora13.01.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru24.01.2017.
JNMV br. 10/2016. - Nabavka sanitetskog vozila sa pratećom medicinskom opremomPoziv21.11.2016.
Konkursna dokumentacija21.11.2016.
Izmene i dopune konkursne dokumentacije23.11.2016.
Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda23.11.2016.
Pitanja i odgovori 124.11.2016
Pitanja i odgovori 228.11.2016.
Pitanja i odgovori 328.11.2016.
Odluka o dodeli ugovora01.12.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru03.12.2016.
JNMV br. 9/2016. - Nabavka dobara - Oprema za kuhinjuPoziv19.11.2016.
Konkursna dokumentacija19.11.2016.
Odluka o dodeli ugovora28.11.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru03.12.2016.
JNMV br. 8/2016. - Nabavka dobara - Medicinska opremaPoziv19.11.2016.
Konkursna dokumentacija19.11.2016.
Izmene i dopune konkursne dokumentacije21.11.2016.
Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda 21.11.2016.
Odluka o dodeli ugovora29.11.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru03.12.2016.
JNMV br. 7/2016. - Nabavka dobara - Sredstva za inkontinenciju - pelene za odraslePoziv12.08.2016.
Konkursna dokumentacija12.08.2016.
Odluka o dodeli ugovora25.08.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru02.09.2016.
JNMV br. 6/2016. - Nabavka i montaža opreme i izrada projekta izvedenog stanja - SOS signalizacija u OJ Novi domPoziv02.08.2016.
Konkursna dokumentacija02.08.2016.
Odluka o dodeli ugovora12.08.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru22.08.2016.
JNMV br.4/2016.-Nabavka dobara - Sredstva za održavanje higijenePoziv17.06.2016.
Konkursna dokumentacija17.06.2016.
ODLUKA O DODELI UGOVORA29.06.2016.
Obaveštenja o zaključenim ugovorima12.07.2016.
JNMV br.5/2016.-Nabavka dobara - Goriva za motorna vozilaPoziv10.06.2016.
Konkursna dokumentacija10.06.2016.
Odluka o dodeli ugovora27.06.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru18.07.2016.
JNMV br. 3/2016. - Nabavka dobara - Ampulirani lekovi i sanitetski materijalPoziv07.06.2016.
Konkursna dokumentacija07.06.2016.
Izmene i dopune konkursne dokumentacije09.06.2016.
Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda09.06.2016.
Pitanja i odgovori13.06.2016.
Izmene i dopune konkursne dokumentacije 213.06.2016.
Izmene i dopune poziva13.06.2016.
Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda 213.06.2016.
ODLUKA O DODELI UGOVORA24.06.2016.
Obaveštenja o zaključenim ugovorima05.07.2016.
JNOP br. 2/2016. - Nabavka dobara - Hrana i namirnice za pripremanje hranePoziv21.03.2016.
Konkursna dokumentacija21.03.2016.
Pitanja i odgovori11.04.2016.
Izmene i dopune konkursne dokumentacije11.04.2016.
Odluka o dodeli ugovora27.04.2016.
Obaveštenja o zaključenim ugovorima13.05.2016.
Odluka o izmeni ugovora28.10.2016.
JNMV br. 1/2016.-Nabavka dobara - Električna energijaPoziv24.02.2016.
Konkursna dokumentacija24.02.2016.
Odluka o dodeli ugovora08.03.2016.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU15.03.2016.

ЈН 2015.годинe

Јавна набавкаДокументОбјављено
2015.
JNMV br. 8/2015 - Radovi - Rekonstrukcija kotlarnice u OJ Novi dom GCKOdluka o obustavi postupka05.02.2016.
Obaveštenje o obustavi postupka11.02.2016.
JNMV br. 13/2015 - Nabavka dobara - Medicinska opremaPoziv03.12.2015.
Konkursna dokumentacija03.12.2015.
Pitanja i odgovori07.12.2015.
Odluka o dodeli ugovora11.12.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru23.12.2015.
JNMV br. 12/2015 - Nabavka dobara - Oprema za domaćinstvoPoziv03.12.2015.
Konkursna dokumentacija03.12.2015
Odluka o dodeli ugovora11.12.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru23.12.2015.
JNMV br. 11/2015 - Nabavka dobara - Nabavka mašine za pranje veša i profesionalne pegle na paruPoziv24.11.2015.
Konkursna dokumentacija24.11.2015.
Odluka o dodeli ugovora04.12.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru17.12.2015.
JNMV br. 10/2015 - Nabavka dobara - Nabavka mašine za pranje veša i profesionalne pegle na paruPoziv09.11.2015.
Konkursna dokumentacija09.11.2015.
Odluka o obustavi postupka17.11.2015.
Obaveštenje o obustavi postupka23.11.2015.
JNMV br. 9/2015 - Nabavka dobara - Ampulirani lekovi i sanitetski materijalpoziv24.09.2015.
konkursna dokumentacija24.09.2015.
odluka o dodeli ugovora06.10.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru16.10.2015.