јавне набавке

Правилници, планови и извештаји
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке
План јавних набавки за 2021. годину
Извештај јавних набавки за 2021. годину
План јавних набавки за 2022. годину
Извештај јавних набавки за 2022. годину
План јавних набавки за 2023. годину
План јавних набавки за 2024. годину
2020. година
Јавна набавкаДокументОбјављено
2020.
ЈНМВ бр. 9/2020. - Набавка добара - Лекови, санитетски материјал и пелене за одраслеПозив27.06.2020.
Конкурсна документација27.06.2020.
Измене и допуне конкурсне документације03.07.2020.
Обавештење о продужетку рока за доставу понуда03.07.2020.
Одлука о додели уговора23.07.2020.
Обавештења о закљученим уговорима07.08.2020.
ЈНМВ бр. 8/2020. - Набавка добара - Намештај за опремање ПрихватилиштаПозив26.06.2020.
Конкурсна документација26.06.2020.
Одлука о додели уговора08.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору13.07.2020.
ЈНМВ бр. 7/2020. - Набавка радова - Уградња система за дојаву пожара у објекту Прихватилиште Геронтолошког центра КикиндаПозив12.06.2020.
Конкурсна документација12.06.2020.
Одлука о додели уговора23.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору30.06.2020.
ЈНМВ бр. 6/2020. - Набавка радова - Адаптација и санација прихватилишта за одрасла и остарела лица Геронтолошког центра КикиндаПозив21.05.2020.
Конкурсна документација21.05.2020.
Одлука о додели уговора04.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору11.06.2020.
ЈНМВ бр. 5/2020. - Набавка добара - Храна и намирнице за припремање хране и пићаПозив15.05.2020.
Конкурсна документација15.05.2020.
Одлука о додели уговора29.05.2020.
Обавештења о закљученим уговорима16.06.2020.
ЈНМВ бр. 4/2020. - Набавка добара - Средства за одржавање хигијенеПозив31.03.2020.
Конкурсна документација31.03.2020.
Одлука о додели уговора10.04.2020.
Обавештења о закљученим уговорима22.04.2020.
ЈНМВ бр. 3/2020. - Набавка радова - Адаптација и санација прихватилишта за одрасла и остарела лица Геронтолошког центра КикиндаПозив18.03.2020.
Конкурсна документација18.03.2020.
Одлука бр. 226/824.03.2020.
Одлука о стављању ван снаге Одлуке бр. 226/826.03.2020.
Одлука о обустави поступка ЈНМВ бр. 3/2020.26.03.2020.
Обавештење о обустави поступка02.04.2020.
ЈНМВ бр. 2/2020. - Набавка добара - Електрична енергијаПозив11.03.2020.
Конкурсна документација11.03.2020.
Одлука о додели уговора20.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору30.03.2020.
ЈНМВ бр. 1/2020. - Набавка добара - Набавка горива за моторна возилаПозив24.02.2020.
Конкурсна документација24.02.2020.
Одлука о додели уговора04.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору26.03.2020.

2019. година
Јавна набавкаДокументОбјављено
2019.
ЈНМВ бр. 5/2019. - Набавка добара - Опрема за домаћинство и угоститељствоПозив11.10.2019.
Конкурсна документација11.10.2019.
Одлука о додели уговора22.10.2019.
Обавештење о закљученом уговору25.10.2019.
ЈНМВ бр. 4/2019. - Набавка добара - Моторно возилоПозив02.04.2019.
Конкурсна документација02.04.2019.
Одлука о додели уговора11.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору24.04.2019.
ЈНОП бр. 3/2019. - Набавка добара - Храна и намирнице за припремање хране и пићаПозив28.03.2019.
Конкурсна документација28.03.2019.
Измене и допуне конкурсне документације03.04.2019.
Одлука о додели уговора13.05.2019.
Обавештења о закљученим уговорима04.06.2019.
ЈНМВ бр. 2/2019. - Набавка добара - Електрична енергијаПозив05.03.2019.
Конкурсна документација05.03.2019.
Одлука о додели уговора15.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору03.04.2019.
ЈНМВ бр. 1/2019. - Набавка добара - Набавка горива за моторна возилаПозив11.02.2019.
Конкурсна документација11.02.2019.
Одлука о додели уговора21.02.2019.
Обавештење о закљученом уговору08.03.2019.

2018. година
Јавна набавкаДокументОбјављено
2018.
ЈНМВ бр. 15/2018. - Набавка добара - Моторна возилаПозив27.11.2018.
Конкурсна документација27.11.2018.
Одлука о додели уговора06.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору17.12.2018.
ЈНМВ бр. 14/2018. - Набавка добара - Опрема за кухињу и вешерајПозив21.11.2018.
Конкурсна документација21.11.2018.
Одлука о додели уговора30.11.2018.
Обавештење о закљученом уговору05.12.2018.
ЈНМВ бр. 13/2018. - Набавка добара - Медицинска опрема - намештајПозив20.11.2018.
Конкурсна документација20.11.2018.
Одлука о додели уговора30.11.2018.
Обавештење о закљученом уговору10.12.2018.
ЈНМВ бр. 12/2018. - Набавка добара - Опрема за вешерај и кухињуПозив17.10.2018.
Конкурсна документација17.10.2018.
Одлука о додели уговора29.10.2018.
Обавештење о закљученом уговору05.11.2018
ЈНМВ бр. 11/2018. - Набавка добара - Софтверска апликација за рачуноводствоПозив12.10.2018.
Конкурсна документација12.10.2018.
Одлука о додели уговора23.10.2018.
Обавештење о закљученом уговору02.11.2018.
ЈНМВ бр. 10/2018. - Набавка добара - Рукавице за једнократну употребу у здравствуПозив11.10.2018.
Конкурсна документација11.10.2018.
Одлука о додели уговора23.10.2018.
Обавештење о закљученом уговору06.11.2018.
ЈНМВ бр. 9/2018. - Набавка радова - Санација топловода у ОЈ Стари дом Геронтолошког центра КикиндаПозив12.09.2018.
Конкурсна документација12.09.2018.
Одлука о додели уговора21.09.2018.
Обавештење о закљученом уговору02.10.2018.
ЈНМВ бр. 8/2018. - Набавка добара - Лекови, санитетски материјал и пелене за одраслеПозив24.08.2018.
Конкурсна документација24.08.2018.
Одлука о додели уговора05.09.2018.
Одлука о обустави поступка (партија 5)05.09.2018.
Обавештење о обустави поступка (партија 5)13.09.2018.
Обавештења о закљученим уговорима21.09.2018.
ЈНМВ бр. 7/2018. - Набавка добара - Набавка новог топловодног гасног котла са гориоником и командном табломПозив10.08.2018.
Конкурсна документација10.08.2018.
Одлука о додели уговора21.08.2018.
Обавештење о закљученом уговору22.08.2018.
ЈНМВ бр. 6/2018. - Набавка добара - НамештајПозив08.08.2018.
Конкурсна документација08.08.2018.
Питања и одговори10.08.2018.
Измене и допуне конкурсне документације13.08.2018.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда13.08.2018.
Одлука о додели уговора21.08.2018.
Обавештење о закљученом уговору05.09.2018.
ЈНМВ бр. 5/2018. - Набавка добара - Средства за одржавање хигијенеПозив31.07.2018.
Конкурсна документација31.07.2018.
Измене и допуне конкурсне документације02.08.2017.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда02.08.2018.
Одлука о додели уговора15.08.2018.
Обавештења о закљученим уговорима30.08.2018.
ЈНМВ бр. 4/2018. - Набавка добара - Клима уређаји - централна климаПозив30.04.2018.
Конкурсна документација30.04.2018.
Одлука о додели уговора09.05.2018.
Обавештење о закљученом уговору24.05.2018.
ЈНМВ бр. 3/2018. - Набавка добара - Горива за моторна возилаПозив19.04.2018.
Конкурсна документација19.04.2018.
Одлука о додели уговора04.05.2018.
Обавештење о закљученом уговору21.05.2018.
ЈНОП бр. 2/2018. - Набавка добара - Храна и намирнице за припремање хранеПозив27.03.2018.
Конкурсна документација27.03.2018.
Појашњење конкурсне документације19.04.2018.
Измене и допуне конкурсне документације 119.04.2018.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда19.04.2018.
Појашњење конкурсне документације 223.04.2018.
Одлука о додели уговора04.05.2018.
Обавештења о закљученим уговорима29.05.2018.
ЈНМВ бр. 1/2018. - Набавка добара - Електрична енергијаПозив20.03.2018.
Конкурсна документација20.03.2018.
Одлука о додели уговора30.03.2018.
Обавештење о закљученом уговору30.04.2018.

2017. година
Јавна набавкаДокументОбјављено
2017.
ЈНМВ бр. 8/2017. - Набавка услуга - Израда пројектно техничке документацијеПозив10.11.2017.
Конкурсна документација10.11.2017.
Измене и допуне конкурсне документације16.11.2017.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда16.11.2017.
Питања и одговори17.11.2017.
Измене и допуне конкурсне документације 217.11.2017.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда 217.11.2017.
Одлука о додели уговора23.11.2017.
Обавештење о закљученом уговору30.11.2017.
ЈНМВ бр. 7/2017. - Набавка добара -
Средства за инконтиненцију - пелене за одрасле
Позив06.10.2017.
Конкурсна документација06.10.2017.
Питања и одговори11.10.2017.
Измене и допуне конкурсне документације11.10.2017.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда11.10.2017.
Одлука о додели уговора20.10.2017.
Обавештење о закљученом уговору03.11.2017.
ЈНМВ бр. 6/2017. - Набавка добара - Санитетски материјалПозив07.09.2017.
Конкурсна документација07.09.2017.
Питања и одговори12.09.2017.
Измене и допуне конкурсне документације12.09.2017.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда12.09.2017.
Одлука о додели уговора25.09.2017.
Обавештење о закљученом уговору06.10.2017.
ЈНМВ бр. 5/2017. - Набавка добара - Лекови и санитетски материјалПозив01.07.2017.
Конкурсна документација01.07.2017.
Одлука о додели уговора (партија 1 и 3)14.07.2017.
Одлука о обустави поступка (партија 2)14.07.2017.
Обавештења о закљученим уговорима21.07.2017.
ЈНМВ бр. 4/2017. - Набавка добара - Средства за одржавање хигијенеПозив29.06.2017.
Конкурсна документација29.06.2017.
Питања и одговори05.07.2017.
Измене и допуне конкурсне документације05.07.2017.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда05.07.2017.
Одлука о додели уговора14.07.2017.
Обавештења о закљученим уговорима21.07.2017.
ЈНМВ бр. 3/2017. - Набавка добара - Горива за моторна возилаПозив27.04.2017.
Конкурсна документација27.04.2017.
Одлука о додели уговора10.05.2017.
Обавештење о закљученом уговору24.05.2017.
ЈНОП бр. 2/2017. - Набавка добара - Храна и намирнице за припремање хранеПозив28.03.2017.
Конкурсна документација28.03.2017.
Одлука о додели уговора28.04.2017.
Обавештење о закљученим уговорима12.05.2017.
ЈНМВ бр. 1/2017. - Набавка добара - Електрична енергијаПозив14.02.2017.
Конкурсна документација14.02.2017.
Одлука о додели уговора02.03.2017.
Обавештење о закљученом уговору03.04.2017.

2016. година
Јавна набавкаДокументОбјављено
2016.
JNMV br. 11/2016. - Nabavka dobara - Kuhinjska opremaPoziv27.12.2016.
Konkursna dokumentacija27.12.2016.
Izmene i dopune konkursne dokumentacije30.12.2016.
Pitanja i odgovori 130.12.2016.
Pitanja i odgovori 230.12.2016.
Odluka o dodeli ugovora13.01.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru24.01.2017.
JNMV br. 10/2016. - Nabavka sanitetskog vozila sa pratećom medicinskom opremomPoziv21.11.2016.
Konkursna dokumentacija21.11.2016.
Izmene i dopune konkursne dokumentacije23.11.2016.
Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda23.11.2016.
Pitanja i odgovori 124.11.2016
Pitanja i odgovori 228.11.2016.
Pitanja i odgovori 328.11.2016.
Odluka o dodeli ugovora01.12.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru03.12.2016.
JNMV br. 9/2016. - Nabavka dobara - Oprema za kuhinjuPoziv19.11.2016.
Konkursna dokumentacija19.11.2016.
Odluka o dodeli ugovora28.11.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru03.12.2016.
JNMV br. 8/2016. - Nabavka dobara - Medicinska opremaPoziv19.11.2016.
Konkursna dokumentacija19.11.2016.
Izmene i dopune konkursne dokumentacije21.11.2016.
Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda 21.11.2016.
Odluka o dodeli ugovora29.11.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru03.12.2016.
JNMV br. 7/2016. - Nabavka dobara - Sredstva za inkontinenciju - pelene za odraslePoziv12.08.2016.
Konkursna dokumentacija12.08.2016.
Odluka o dodeli ugovora25.08.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru02.09.2016.
JNMV br. 6/2016. - Nabavka i montaža opreme i izrada projekta izvedenog stanja - SOS signalizacija u OJ Novi domPoziv02.08.2016.
Konkursna dokumentacija02.08.2016.
Odluka o dodeli ugovora12.08.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru22.08.2016.
JNMV br.4/2016.-Nabavka dobara - Sredstva za održavanje higijenePoziv17.06.2016.
Konkursna dokumentacija17.06.2016.
ODLUKA O DODELI UGOVORA29.06.2016.
Obaveštenja o zaključenim ugovorima12.07.2016.
JNMV br.5/2016.-Nabavka dobara - Goriva za motorna vozilaPoziv10.06.2016.
Konkursna dokumentacija10.06.2016.
Odluka o dodeli ugovora27.06.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru18.07.2016.
JNMV br. 3/2016. - Nabavka dobara - Ampulirani lekovi i sanitetski materijalPoziv07.06.2016.
Konkursna dokumentacija07.06.2016.
Izmene i dopune konkursne dokumentacije09.06.2016.
Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda09.06.2016.
Pitanja i odgovori13.06.2016.
Izmene i dopune konkursne dokumentacije 213.06.2016.
Izmene i dopune poziva13.06.2016.
Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda 213.06.2016.
ODLUKA O DODELI UGOVORA24.06.2016.
Obaveštenja o zaključenim ugovorima05.07.2016.
JNOP br. 2/2016. - Nabavka dobara - Hrana i namirnice za pripremanje hranePoziv21.03.2016.
Konkursna dokumentacija21.03.2016.
Pitanja i odgovori11.04.2016.
Izmene i dopune konkursne dokumentacije11.04.2016.
Odluka o dodeli ugovora27.04.2016.
Obaveštenja o zaključenim ugovorima13.05.2016.
Odluka o izmeni ugovora28.10.2016.
JNMV br. 1/2016.-Nabavka dobara - Električna energijaPoziv24.02.2016.
Konkursna dokumentacija24.02.2016.
Odluka o dodeli ugovora08.03.2016.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU15.03.2016.

2015. година
Јавна набавкаДокументОбјављено
2015.
JNMV br. 8/2015 - Radovi - Rekonstrukcija kotlarnice u OJ Novi dom GCKOdluka o obustavi postupka05.02.2016.
Obaveštenje o obustavi postupka11.02.2016.
JNMV br. 13/2015 - Nabavka dobara - Medicinska opremaPoziv03.12.2015.
Konkursna dokumentacija03.12.2015.
Pitanja i odgovori07.12.2015.
Odluka o dodeli ugovora11.12.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru23.12.2015.
JNMV br. 12/2015 - Nabavka dobara - Oprema za domaćinstvoPoziv03.12.2015.
Konkursna dokumentacija03.12.2015
Odluka o dodeli ugovora11.12.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru23.12.2015.
JNMV br. 11/2015 - Nabavka dobara - Nabavka mašine za pranje veša i profesionalne pegle na paruPoziv24.11.2015.
Konkursna dokumentacija24.11.2015.
Odluka o dodeli ugovora04.12.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru17.12.2015.
JNMV br. 10/2015 - Nabavka dobara - Nabavka mašine za pranje veša i profesionalne pegle na paruPoziv09.11.2015.
Konkursna dokumentacija09.11.2015.
Odluka o obustavi postupka17.11.2015.
Obaveštenje o obustavi postupka23.11.2015.
JNMV br. 9/2015 - Nabavka dobara - Ampulirani lekovi i sanitetski materijalpoziv24.09.2015.
konkursna dokumentacija24.09.2015.
odluka o dodeli ugovora06.10.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru16.10.2015.