клуб геронтолошког центра

klub-gerontoloskog-centra

У ГЦ Кикинда оформљена су два клуба за стара лица . Јадан клуб се налази у просторијама Новог дома, док се други клуб налази у просторијама бивше МЗ “Браћа Лаковић“.

Клубови Геронтолошког центра Кикинда намењени су, првенствено, побољшању квалитета живота у старости и задовољавању различитих потреба: за свакодневно дружење и успостављање пријатељских људских контаката; за предупређивање негативних последица усамљености, за потврђивање сопствене личности кроз креативне, хуманитарне и рекреативне активност и др.

У оквиру клуба омогућено је коришћење сервисних услуга пензионерима из града – дистрибуција топлих и хладних напитака и ручка по заштитним ценама, фризерско – педикирских услуга и услуга физикалне терапије. Клуб својим корисницима обезбеђује саветодавни социјални рад и превентивну здравствену заштиту.

Поред свакодневног дружења у лепо опремљеним просторима са пространим дневним боравцима и удобним намештајем, уз бављење друштвено-забавним играма (шах, домине, разне друштвене игре, пикадо и сл.), корисници клуба могу бесплатно да прочитају дневну штампу, прате радио и ТВ програм, читају књиге из клубске библиотеке и присуствују и уклучују се у све друге организоване активности у оквиру разних секција и радионица.

У оквиру дружења, корисници се међусобно помажу и организују активности, као што су: књижевне вечери, прослава рођендана и празника, верских празника, игранка, излети, одлазак на рекреативни одмор у бању, израда и изложба ручних радова, предмета од керамике, разних тканих предмета, сувенира од природних материјала и сл..
Клуб организацију свога рада заснива на интересима, жељама и потребама корисника.

Члан клуба може постати сваки пензионер настањен на територији Града.