служба помоћ у кући

Као отврени облик социјалне заштите одраслих и старих лица при Геронтолошком центру Кикинда функционише Служба помоћ у кући. Седиште Службе је у Старом дому ГЦ Кикинда.

У непосредном раду са корисницима ангажовано је 8 радника који сваког месеца пружају услуге за око 100 корисника. Поред корисника у граду услуге се пружају и старим лицима која живе на селу и то корисницима у Банатском Великом Селу и Новим Козарцима.

Акутно и хронично оболелим старим и инвалидним лицима, непокретним или полупокретним особама које услед последица болести, телесне инвалидности или промена изазваних старењем радници ове службе (медицинске сестре и неговатељице) пружају хигијенско-здравствене, социјално-заштитне и сервисне услуге у њиховом животном простору.

То подразумева: одржавање личне хигијене корисника, постељине и просторија, набавку и припремање хране, мерење крвног притиска и шећера у крви, набавку лекова и других услуга ван простора корисника, као и низ поступака у пружању социјалне подршке кориснику.

Утврђивање права на овај облик заштите је у надлежности ГЦ Кикинда у сарадња са Центром за социјални рад.
Врста, опсег и динамика пружања услуга се утврђује у зависности од здравственог стања и потреба корисника.

Право на помоћ у кући може остварити:
-остарело лице без породичног старања у сопственом домаћинству,
-остарели брачни другови у сопственом домаћинству лишени породичног старања,
-остарело лице које користи услуге медицинске неге, уколико нема помоћ од срдоника или трећег лица,
-у породичној кући (у којој живе сродници), само за простор који користи остарело лице.