о нама

ГЦ Кикинда је установа социјалне заштите за збрињавање психички очуваних одраслих и старих лица. Из дома за старе при Центру за социјални рад, који је у Кикинди функционисао од 1960. године настао је Одлуком Владе РС 1998. год. савремен геронтолошки центар који своју социјално-заштитну функцију успешно спроводи, излазећи у сусрет појединцу и породици у збрињавању старих лица. Оснивачка права и обавезе преузело је тадашње Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине 2002. године.

Ова установа кроз различите видове услуга обезбеђује помоћ:
-У објекту Новог дома високог стандарда капацитета за 60 корисника
-У објектима Старог дома капацитета за 120 корисника
-Путем Службе помоћи у кући намењене корисницима у њиховим домаћинствима
-У два клуба за одрасла и стара лица, који пружају могућност за задовољење разновсних потреба.

slide2

У делатност Геронтолошког центра Кикинда спада обезбеђивање социјалне сигурности грађана: пружање услуга становања, исхране, неге, основне здравствене заштите, културно-забавних, рекреативних и окупационих активности, услуга социјалнног рада и других услуга зависно од потреба, способности и интересовања корисника.

Геронтолошки центар Кикинда свакодневно успешно испуњава своју социјално – заштитну функцију и излази у сусрет појединцу и породици у решавању проблематике које су донеле болест, старост тј. зависност од медицинске неге и помоћи.