здравствена заштита

У складу са основном делатношћу Геронтолошког центра је и пружање здравствених услуга и неге. У склопу организационих јединица којих има две налазе се две амбуланте примарног карактера и једна сала за физиотерапију.
Здравствену заштиту и негу спроводе један лекар, десет медицинских сестара један физиотерапеут и дванаест неговатељица.

Општи рад здравствене службе заснива се на праћењу свих виталних функција организма, контрола нивоа шећера и масноће у крви, лабораторијске анализе, превентивна вакцинација, здравствено васпитни рад, едукативна предавања, разговори са корисницима, општа нега корисника, превенција декубита. Свакодневне визите лекара, давање и праћење ординирајуће терапије, консултативни прегледи лекара специјалиста свих профила, праћење неге зависних корисника и физикалног третмана.

Зависним корисницима се пружа услуга извођења на ваздух и шетњу чије здравствено стање то дозвољава. Обавезан вид неге је и одржавање личне хигијене, тоалета и купање.

Физикална терапија се спроводи у просторији која је за то намењена а опремљена је са потребним справама и апаратима…прочитати више

Хигијенски режим исхране такође улази у склоп здравстве заштите и неге, која је прилагођена њиховом здравственом стању и добу.