документи

Систематизација радних места
Правилник о систематизацији и организацији радних места ГЦК - 8.6.2018.
Измене и допуне Правилника - 19.4.2019.
Измене и допуне Правилника - 24.1.2020.
Измене и допуне Правилника - 10.2.2020.
Измене и допуне Правилника - 25.5.2020.
Измене и допуне Правилника - 17.3.2023.
Годишњи програм и извештај о раду
Одлука о усвајању Извештаја о раду ГЦК за 2021. годину
Извештај о раду ГЦ Кикинда за 2021. годину
Извештај о раду ГЦК за 2021. годину - табела
Извештај о раду ГЦ Кикинда за 2021. - ванинституција
Програм рада ГЦ Кикинда за 2022. годину
Програм рада ГЦ Кикинда за 2022. - ванинституција
Извештај о раду ГЦК за 2022. годину
Програм рада ГЦ Кикинда за 2023. годину
Извештај о раду ГЦК за 2023. годину
Програм рада ГЦ Кикинда за 2024. годину
Остала правна акта
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у ГЦ Кикинда
Процедура завођења корисника на листу чекања за услугу смештаја
Процедура приликом краткотрајних излазака из Установе