радно-окупациона терапија

okupac-terapija1

Терапија радом је део терапеутско-рехабилитационог програма и обухвата: мануелне, креативне, рекреативне, социјалне, едукативне и остале активности са циљем да се код корисника постигне одређена физичка функција или одређени ментални став и понашање.

Концепт “активне старости” у нашој установи систематски се реализује у више секција, које су формиране према психофизичким могућностима и интересовањима корисника: секција за израду ручних радова, секција за израду предмета од глине, за ткање, креативна секција, за осликавање свиле, израде честитки, израду украсних сапуна, за одржавање круга установе и зелених површина и секција за пољопривредне радове.

Како би се прилагодило и изашло у сусрет свакој особи, њеним аутентичним и специфицним потребама, радно-терапеутске активности осим за то одређених простора, понекад се обављају и у собама корисника.

Radionica

Осим радно-терапијских, наша установа организује и следеће активности:

едукативне активности – обухватају презентовање образовних садржаја по жељама потребама и интересовањима корисника. Организују се предавања лекара, психолога, историчара…
културно-забавне активности – имају за циљ стварање позитивне климе у домској средини, подижу опште расположење, као и стуктурирање слободног времена. Остварена је изузетна сарадња ГЦ Кикинда са предшколском установом и школама, хоровима, културно-уметничким друштвима, организују се прославе рођендана, игранке, чајанке, књижевне вечери… Припремају се приредбе и програми за обележавање верских и државних празника, организован је и рад домске библиотеке која располаже завидним бројем књига.
рекреативне активности -окупљају кориснике заинтересоване за излете у природи, посете и обиласке туристичких и бањских лечилиста. Са корисницима се организују различита такмичења спортско-рекреативних садржаја, индивидуална и групна такмичења (шах, домине, пикадо, квиз)

Радови корисника се систематизују по врсти, намени и квалитету, оплемењују просторе обе организационе јединице, такође се излажу на продајним изложбама које се организују на разним манифестацијама (Дани толеранције, Етно фестивал, Дани лудаје…)

Сви ови видови активности корисника у установи организују се у складу са радно-терапијским циљавима који нису статични вец су варијабилни и одређују се индивидуално за сваког корисника на основу детаљно спроведене радно-терапијске процене целог стручног тима наше установе