услови и цене смештаја

Право на смештај у нашој установи имају пензионери и друга стара лица која због неповољних здравствених, социјалних, стамбених и породичних прилика нису у могућности да живе у породици, односно у домаћинству.

Смештај у домове Геронтолошког центра остварује се преко упутног органа – Центра за социјални рад.

У Кикинди се Центар за социјални рад налази у Семлачкој улици бр. 10.

Тел: 0230/421-169.

Потребна документација:

Листу докумената потребних за смештај у Установу можете преузети ОВДЕ.

 

ЦЕНЕ СМЕШТАЈА У ОЈ НОВИ ДОМ од 1. фебруара 2024. год.
СТЕПЕН ПОДРШКЕОСНОВНА ЦЕНАЦЕНА ЗА ДВОКРЕВЕТНЕ ГАРСОЊЕРЕ (УВЕЋАНА ЗА 35%)
IV32.695 динара44.138 динара
III33.705 динара45.502 динара
II37.176 динара
I44.433 динара

 

ЦЕНЕ СМЕШТАЈА У ОЈ СТАРИ ДОМ од 1. фебруара 2024. год.
IV степен подршке27.860 динара
III степен подршке33.514 динара
II степен подршке36.965 динара
I степен подршке43.911 динара

*Цена смештаја увећава се за износ месечног џепарца који износи 3,5 или  5,5% од просечне зараде за претходни месец у Републици Србији, по решењу надлежног ЦСР, а који се крајем месеца исплаћује кориснику за личне потребе.

Garsonjera u OJ Novi dom
Гарсоњера у ОЈ Нови дом
Stacionar u OJ Novi dom
Стационар у ОЈ Нови дом
Soba u OJ Stari dom
Соба у ОЈ Стари дом
Stacionar u OJ Stari dom
Стационар у ОЈ Стари дом