услуге социјалног рада

Услуге социјалног рада омогућавају брже и лакше прилагођавање корисника условима домског смештаја и укључивање у живот установе што подразумева организовање разноврсних активности и садржаја који ће задовољити специфичне захтеве сваког корисника, а живот у установи учинити сигурнијим и квалитетнијим.

Социјални рад спроводи стручни тим на челу са социјалним радницима. Социјални радници се први укључују у фазу пријема у установу кроз контакте са центрима за социјални рад, потенцијалним корисницима и њиховом родбином.

Услуге социјалног рада су усмерене на адаптацију корисника и њихово прилагођавање новим условима живота, на процену индивидуалних потреба, способности и интересовања сваког појединца ради бржег укључивања у живот установе и очувања квалитета живота корисника.

Стручни тим пружа стручне услуге социјалног рада на основу пажљиво урађених програма и планова, са одабраним и прилагођеним садржајима активности према сваком кориснику кроз индивидуалан и групни рад и рад у оквиру радионица, као и мотивисање за учешће у активностима и програмима Установе, а све у складу са индивидуалним планом пружања услуга.

Социјални радници обезбеђују наставак контакта корисника са породицом, а такође одржавају контакте и са институцијама и удружењима које се баве заштитом старих особа.