контакт

ОЈ НОВИ ДОМ
Адреса:Генерала Драпшина 9923300 Кикинда
Телефони: (0230) Централа434-675
Факс401-461
Директор315-060
Руководилац ОЈ315-061
Социјални радник315-062
Шеф рачуноводства315-063
Благајник315-064
Правник315-065
Секретар315-066
Амбуланта315-067
Обрачунски радник315-068
Радни терапеут315-069
Кухиња315-070
Портир315-071
Е-mail:info@gckikinda.org.rs
ОЈ СТАРИ ДОМ
Адреса:Браће Средојев 18 23300 Кикинда
Телефони: (0230)Амбуланта315-381
Социјални радник315-382
Набављач315-383
Радни терапеут315-386
Физиотерапеут315-387
Портир315-388
Лекар315-389
Руководилац ОЈ315-390
E-mail:info@gckikinda.org.rs
СЛУЖБА ПОМОЋИ У КУЋИ
Адреса:Браће Средојев 18 23300 Кикинда
Телефон:0230/435-185
E-mail:info@gckikinda.org.rs
ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ ГЦ КИКИНДА
Кристина Немчевдипл. правница
E-mail:kristina.nemcev@gckikinda.org.rs
Телефон:0230/315-065