контакт

ОЈ НОВИ ДОМ
Адреса:Генерала Драпшина 99, 23300 Кикинда
Телефон:0230/434-675, факс. 0230/401-461
Е-mail:info@gckikinda.org.rs
ОЈ СТАРИ ДОМ
Адреса:Браће Средојев 18, 23300 Кикинда
Телефон:062/889-33-69
E-mail:info@gckikinda.org.rs
СЛУЖБА ПОМОЋИ У КУЋИ
Адреса:Браће Средојев 18, 23300 Кикинда
Телефон:0230/435-185
E-mail:info@gckikinda.org.rs
ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ ГЦ КИКИНДА
Телефон:0230/401-461

Питајте нас...

Fields marked with an * are required