физикална терапија

Старост није болест, то је нормалан биолошки процес чије је основно обележје поступно хабање организма које се завршава са старошћу. Генетски код условљава брзину процеса старења. Процес старења је резултат примарних алтерација генетског апарата и резултат слабљења регулацијских механизама.

Слабљење регулацијских механизама се одвија у два паралелна процеса, ступњевито слабљење метаболизма и функције организма а на другој страни слабљење адаптацијских механизама. Из тога произилазе календарска и биолошка старост. Биолошка старост је она старост која је резултат структуралних, метаболичких и функционалних промена организма. Календарска и биолошка старост се често не поклапају што даје врло шаролику слику у геронтолошкој популацији. Особености геронтолошког доба још су преплитање старосно инволутивних промена на органима и ткивима за време старења са процесима болести или без њих. Затим мултиморбидност-истовремено појављивање више болести. Преко 75% старих лица има више од три дијагнозе. Ако томе додамо још и то да поред физичке декомпензације имамо декомпензације које теку у психичком и социјалном правцу добијамо тешку и сложену ситуацију за стара лица.

Као одговор таквој ситуацији,са жељом да се квалитет здравља наших корисника побољша,у Геронтолошком центру Кикинда ради стручни тим који чине лекар опште праксе, виши физиотерапеут и медицински техничари.

Физикалана терапија корисника у Геронтолошком центру Кикинда, се показала као неопходна, сврсисходна терцијална грана медицине,нарочито значајна у геронтологији, где старост узима свој данак у здрављу човека, нарочито активности. Индикације за физикалну терапију одређује лекар опште праксе, који упућује кориснике на специјалистичке прегледе. На основу специјалистичког налаза у договору са лекарем опште праксе, физиотерапеут започиње процесс физикалног третмана.

Узимајући у обзир специфичности геронтолошког доба и кроз терапеутску процену корисника, физитерапеут одређује план и програм физикалног третмана. Води евиденцију примене физикалног третмана и документује је. Све време спровођења физикалног третмана врши консултације са лекаром опште праксе и лекарима-специјалистима о даљем току терапије.

Спровођење физикалног третмана се врши у сали за кинезитерапију у виду групног или индивидуалног третмана. Кинезитерапијска сала је комплетно опремљења за спровођење рехабилитације корисника различитих дијагноза. Корисници могу користити бициклергометар, треадмилл траку, Ниллиеве степенике, медицински разбој,шведске лестве. Једном недељно се у сали спроводи групна рекреативно-кинезитерапијска терапија са циљем одржања и повећања кардио-респираторних капацитета и побољшања стања локомоторног система. Други део кинезитерапије се спроводи у собама стационарних одељења, као рехабилитација у раној фази опоравка или као превентива компликација код корисника принуђених на дуг боравак у постељи. Осим кинезитерапијских процедура спроводе се процедуре примене физикалних агенса: криотерапија, галванизација, електрофореза лекова и лековитих препарата, термотерапијске процедуре, фарадска струја, електростимулација, магнетотерапија.