javne nabavke

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke

Izmene Pravilnika o bližem uređivanju postupka javne nabavke

Javna nabavkaDokumentObjavljeno
2020.
JNMV br. 9/2020. - Nabavka dobara - Lekovi, sanitetski materijal i pelene za odraslePoziv27.06.2020.
Konkursna dokumentacija27.06.2020.
Izmene i dopune konkursne dokumentacije03.07.2020.
Obaveštenje o produžetku roka za dostavu ponuda03.07.2020.
Odluka o dodeli ugovora23.07.2020.
Obaveštenja o zaključenim ugovorima07.08.2020.
JNMV br. 8/2020. - Nabavka dobara - Nameštaj za opremanje PrihvatilištaPoziv26.06.2020.
Konkursna dokumentacija26.06.2020.
Odluka o dodeli ugovora08.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru13.07.2020.
JNMV br. 7/2020. - Nabavka radova - Ugradnja sistema za dojavu požara u objektu Prihvatilište Gerontološkog centra KikindaPoziv12.06.2020.
Konkursna dokumentacija12.06.2020.
Odluka o dodeli ugovora23.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru30.06.2020.
JNMV br. 6/2020. - Nabavka radova - Adaptacija i sanacija prihvatilišta za odrasla i ostarela lica Gerontološkog centra KikindaPoziv21.05.2020.
Konkursna dokumentacija21.05.2020.
Odluka o dodeli ugovora04.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru11.06.2020.
JNMV br. 5/2020. - Nabavka dobara - Hrana i namirnice za pripremanje hrane i pićaPoziv15.05.2020.
Konkursna dokumentacija15.05.2020.
Odluka o dodeli ugovora29.05.2020.
Obaveštenja o zaključenim ugovorima16.06.2020.
JNMV br. 4/2020. - Nabavka dobara - Sredstva za održavanje higijenePoziv31.03.2020.
Konkursna dokumentacija31.03.2020.
Odluka o dodeli ugovora10.04.2020.
Obaveštenja o zaključenim ugovorima22.04.2020.
JNMV br. 3/2020. - Nabavka radova - Adaptacija i sanacija prihvatilišta za odrasla i ostarela lica Gerontološkog centra KikindaPoziv18.03.2020.
Konkursna dokumentacija18.03.2020.
Odluka br. 226/824.03.2020.
Odluka o stavljanju van snage Odluke br. 226/826.03.2020.
Odluka o obustavi postupka JNMV br. 3/2020.26.03.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka02.04.2020.
JNMV br. 2/2020. - Nabavka dobara - Električna energijaPoziv11.03.2020.
Konkursna dokumentacija11.03.2020.
Odluka o dodeli ugovora20.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru30.03.2020.
JNMV br. 1/2020. - Nabavka dobara - Nabavka goriva za motorna vozilaPoziv24.02.2020.
Konkursna dokumentacija24.02.2020.
Odluka o dodeli ugovora04.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru26.03.2020.
2019. godina
Javna nabavkaDokumentObjavljeno
2019.
JNMV br. 5/2019. - Nabavka dobara - Oprema za domaćinstvo i ugostiteljstvoPoziv11.10.2019.
Konkursna dokumentacija11.10.2019.
Odluka o dodeli ugovora22.10.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru25.10.2019.
JNMV br. 4/2019. - Nabavka dobara - Motorno voziloPoziv02.04.2019.
Konkursna dokumentacija02.04.2019.
Odluka o dodeli ugovora11.04.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru24.04.2019.
JNOP br. 3/2019. - Nabavka dobara - Hrana i namirnice za pripremanje hrane i pićaPoziv28.03.2019.
Konkursna dokumentacija28.03.2019.
Izmene i dopune konkursne dokumentacije03.04.2019.
Odluka o dodeli ugovora13.05.2019.
Obaveštenja o zaključenim ugovorima04.06.2019.
JNMV br. 2/2019. - Nabavka dobara - Električna energijaPoziv05.03.2019.
Konkursna dokumentacija05.03.2019.
Odluka o dodeli ugovora15.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru03.04.2019.
JNMV br. 1/2019. - Nabavka dobara - Nabavka goriva za motorna vozilaPoziv11.02.2019.
Konkursna dokumentacija11.02.2019.
Odluka o dodeli ugovora21.02.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru08.03.2019.

2018. godina
Javna nabavkaDokumentObjavljeno
2018.
JNMV br. 15/2018. - Nabavka dobara - Motorna vozilaPoziv27.11.2018.
Konkursna dokumentacija27.11.2018.
Odluka o dodeli ugovora06.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru17.12.2018.
JNMV br. 14/2018. - Nabavka dobara - Oprema za kuhinju i vešerajPoziv21.11.2018.
Konkursna dokumentacija21.11.2018.
Odluka o dodeli ugovora30.11.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru05.12.2018.
JNMV br. 13/2018. - Nabavka dobara - Medicinska oprema - nameštajPoziv20.11.2018.
Konkursna dokumentacija20.11.2018.
Odluka o dodeli ugovora30.11.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru10.12.2018.
JNMV br. 12/2018. - Nabavka dobara - Oprema za vešeraj i kuhinjuPoziv17.10.2018.
Konkursna dokumentacija17.10.2018.
Odluka o dodeli ugovora29.10.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru05.11.2018
JNMV br. 11/2018. - Nabavka dobara - Softverska aplikacija za računovodstvoPoziv12.10.2018.
Konkursna dokumentacija12.10.2018.
Odluka o dodeli ugovora23.10.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru02.11.2018.
JNMV br. 10/2018. - Nabavka dobara - Rukavice za jednokratnu upotrebu u zdravstvuPoziv11.10.2018.
Konkursna dokumentacija11.10.2018.
Odluka o dodeli ugovora23.10.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru06.11.2018.
JNMV br. 9/2018. - Nabavka radova - Sanacija toplovoda u OJ Stari dom Gerontološkog centra KikindaPoziv12.09.2018.
Konkursna dokumentacija12.09.2018.
Odluka o dodeli ugovora21.09.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru02.10.2018.
JNMV br. 8/2018. - Nabavka dobara - Lekovi, sanitetski materijal i pelene za odraslePoziv24.08.2018.
Konkursna dokumentacija24.08.2018.
Odluka o dodeli ugovora05.09.2018.
Odluka o obustavi postupka (partija 5)05.09.2018.
Obaveštenje o obustavi postupka (partija 5)13.09.2018.
Obaveštenja o zaključenim ugovorima21.09.2018.
JNMV br. 7/2018. - Nabavka dobara - Nabavka novog toplovodnog gasnog kotla sa gorionikom i komandnom tablomPoziv10.08.2018.
Konkursna dokumentacija10.08.2018.
Odluka o dodeli ugovora21.08.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru22.08.2018.
JNMV br. 6/2018. - Nabavka dobara - NameštajPoziv08.08.2018.
Konkursna dokumentacija08.08.2018.
Pitanja i odgovori10.08.2018.
Izmene i dopune konkursne dokumentacije13.08.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda13.08.2018.
Odluka o dodeli ugovora21.08.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru05.09.2018.
JNMV br. 5/2018. - Nabavka dobara - Sredstva za održavanje higijenePoziv31.07.2018.
Konkursna dokumentacija31.07.2018.
Izmene i dopune konkursne dokumentacije02.08.2017.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda02.08.2018.
Odluka o dodeli ugovora15.08.2018.
Obaveštenja o zaključenim ugovorima30.08.2018.
JNMV br. 4/2018. - Nabavka dobara - Klima uređaji - centralna klimaPoziv30.04.2018.
Konkursna dokumentacija30.04.2018.
Odluka o dodeli ugovora09.05.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru24.05.2018.
JNMV br. 3/2018. - Nabavka dobara - Goriva za motorna vozilaPoziv19.04.2018.
Konkursna dokumentacija19.04.2018.
Odluka o dodeli ugovora04.05.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru21.05.2018.
JNOP br. 2/2018. - Nabavka dobara - Hrana i namirnice za pripremanje hranePoziv27.03.2018.
Konkursna dokumentacija27.03.2018.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije19.04.2018.
Izmene i dopune konkursne dokumentacije 119.04.2018.
Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda19.04.2018.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 223.04.2018.
Odluka o dodeli ugovora04.05.2018.
Obaveštenja o zaključenim ugovorima29.05.2018.
JNMV br. 1/2018. - Nabavka dobara - Električna energijaPoziv20.03.2018.
Konkursna dokumentacija20.03.2018.
Odluka o dodeli ugovora30.03.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru30.04.2018.

2017. godina
Javna nabavkaDokumentObjavljeno
2017.
JNMV br. 8/2017. - Nabavka usluga - Izrada projektno tehničke dokumentacijePoziv10.11.2017.
Konkursna dokumentacija10.11.2017.
Izmene i dopune konkursne dokumentacije16.11.2017.
Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda16.11.2017.
Pitanja i odgovori17.11.2017.
Izmene i dopune konkursne dokumentacije 217.11.2017.
Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda 217.11.2017.
Odluka o dodeli ugovora23.11.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru30.11.2017.
JNMV br. 7/2017. - Nabavka dobara -
Sredstva za inkontinenciju - pelene za odrasle
Poziv06.10.2017.
Konkursna dokumentacija06.10.2017.
Pitanja i odgovori11.10.2017.
Izmene i dopune konkursne dokumentacije11.10.2017.
Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda11.10.2017.
Odluka o dodeli ugovora20.10.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru03.11.2017.
JNMV br. 6/2017. - Nabavka dobara - Sanitetski materijalPoziv07.09.2017.
Konkursna dokumentacija07.09.2017.
Pitanja i odgovori12.09.2017.
Izmene i dopune konkursne dokumentacije12.09.2017.
Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda12.09.2017.
Odluka o dodeli ugovora25.09.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru06.10.2017.
JNMV br. 5/2017. - Nabavka dobara - Lekovi i sanitetski materijalPoziv01.07.2017.
Konkursna dokumentacija01.07.2017.
Odluka o dodeli ugovora (partija 1 i 3)14.07.2017.
Odluka o obustavi postupka (partija 2)14.07.2017.
Obaveštenja o zaključenim ugovorima21.07.2017.
JNMV br. 4/2017. - Nabavka dobara - Sredstva za održavanje higijenePoziv29.06.2017.
Konkursna dokumentacija29.06.2017.
Pitanja i odgovori05.07.2017.
Izmene i dopune konkursne dokumentacije05.07.2017.
Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda05.07.2017.
Odluka o dodeli ugovora14.07.2017.
Obaveštenja o zaključenim ugovorima21.07.2017.
JNMV br. 3/2017. - Nabavka dobara - Goriva za motorna vozilaPoziv27.04.2017.
Konkursna dokumentacija27.04.2017.
Odluka o dodeli ugovora10.05.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru24.05.2017.
JNOP br. 2/2017. - Nabavka dobara - Hrana i namirnice za pripremanje hranePoziv28.03.2017.
Konkursna dokumentacija28.03.2017.
Odluka o dodeli ugovora28.04.2017.
Obaveštenje o zaključenim ugovorima12.05.2017.
JNMV br. 1/2017. - Nabavka dobara - Električna energijaPoziv14.02.2017.
Konkursna dokumentacija14.02.2017.
Odluka o dodeli ugovora02.03.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru03.04.2017.

2016. godina
Javna nabavkaDokumentObjavljeno
2016.
JNMV br. 11/2016. - Nabavka dobara - Kuhinjska opremaPoziv27.12.2016.
Konkursna dokumentacija27.12.2016.
Izmene i dopune konkursne dokumentacije30.12.2016.
Pitanja i odgovori 130.12.2016.
Pitanja i odgovori 230.12.2016.
Odluka o dodeli ugovora13.01.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru24.01.2017.
JNMV br. 10/2016. - Nabavka sanitetskog vozila sa pratećom medicinskom opremomPoziv21.11.2016.
Konkursna dokumentacija21.11.2016.
Izmene i dopune konkursne dokumentacije23.11.2016.
Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda23.11.2016.
Pitanja i odgovori 124.11.2016
Pitanja i odgovori 228.11.2016.
Pitanja i odgovori 328.11.2016.
Odluka o dodeli ugovora01.12.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru03.12.2016.
JNMV br. 9/2016. - Nabavka dobara - Oprema za kuhinjuPoziv19.11.2016.
Konkursna dokumentacija19.11.2016.
Odluka o dodeli ugovora28.11.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru03.12.2016.
JNMV br. 8/2016. - Nabavka dobara - Medicinska opremaPoziv19.11.2016.
Konkursna dokumentacija19.11.2016.
Izmene i dopune konkursne dokumentacije21.11.2016.
Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda 21.11.2016.
Odluka o dodeli ugovora29.11.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru03.12.2016.
JNMV br. 7/2016. - Nabavka dobara - Sredstva za inkontinenciju - pelene za odraslePoziv12.08.2016.
Konkursna dokumentacija12.08.2016.
Odluka o dodeli ugovora25.08.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru02.09.2016.
JNMV br. 6/2016. - Nabavka i montaža opreme i izrada projekta izvedenog stanja - SOS signalizacija u OJ Novi domPoziv02.08.2016.
Konkursna dokumentacija02.08.2016.
Odluka o dodeli ugovora12.08.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru22.08.2016.
JNMV br.4/2016.-Nabavka dobara - Sredstva za održavanje higijenePoziv17.06.2016.
Konkursna dokumentacija17.06.2016.
ODLUKA O DODELI UGOVORA29.06.2016.
Obaveštenja o zaključenim ugovorima12.07.2016.
JNMV br.5/2016.-Nabavka dobara - Goriva za motorna vozilaPoziv10.06.2016.
Konkursna dokumentacija10.06.2016.
Odluka o dodeli ugovora27.06.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru18.07.2016.
JNMV br. 3/2016. - Nabavka dobara - Ampulirani lekovi i sanitetski materijalPoziv07.06.2016.
Konkursna dokumentacija07.06.2016.
Izmene i dopune konkursne dokumentacije09.06.2016.
Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda09.06.2016.
Pitanja i odgovori13.06.2016.
Izmene i dopune konkursne dokumentacije 213.06.2016.
Izmene i dopune poziva13.06.2016.
Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda 213.06.2016.
ODLUKA O DODELI UGOVORA24.06.2016.
Obaveštenja o zaključenim ugovorima05.07.2016.
JNOP br. 2/2016. - Nabavka dobara - Hrana i namirnice za pripremanje hranePoziv21.03.2016.
Konkursna dokumentacija21.03.2016.
Pitanja i odgovori11.04.2016.
Izmene i dopune konkursne dokumentacije11.04.2016.
Odluka o dodeli ugovora27.04.2016.
Obaveštenja o zaključenim ugovorima13.05.2016.
Odluka o izmeni ugovora28.10.2016.
JNMV br. 1/2016.-Nabavka dobara - Električna energijaPoziv24.02.2016.
Konkursna dokumentacija24.02.2016.
Odluka o dodeli ugovora08.03.2016.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU15.03.2016.

2015. godina
Javna nabavkaDokumentObjavljeno
2015.
JNMV br. 8/2015 - Radovi - Rekonstrukcija kotlarnice u OJ Novi dom GCKOdluka o obustavi postupka05.02.2016.
Obaveštenje o obustavi postupka11.02.2016.
JNMV br. 13/2015 - Nabavka dobara - Medicinska opremaPoziv03.12.2015.
Konkursna dokumentacija03.12.2015.
Pitanja i odgovori07.12.2015.
Odluka o dodeli ugovora11.12.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru23.12.2015.
JNMV br. 12/2015 - Nabavka dobara - Oprema za domaćinstvoPoziv03.12.2015.
Konkursna dokumentacija03.12.2015
Odluka o dodeli ugovora11.12.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru23.12.2015.
JNMV br. 11/2015 - Nabavka dobara - Nabavka mašine za pranje veša i profesionalne pegle na paruPoziv24.11.2015.
Konkursna dokumentacija24.11.2015.
Odluka o dodeli ugovora04.12.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru17.12.2015.
JNMV br. 10/2015 - Nabavka dobara - Nabavka mašine za pranje veša i profesionalne pegle na paruPoziv09.11.2015.
Konkursna dokumentacija09.11.2015.
Odluka o obustavi postupka17.11.2015.
Obaveštenje o obustavi postupka23.11.2015.
JNMV br. 9/2015 - Nabavka dobara - Ampulirani lekovi i sanitetski materijalpoziv24.09.2015.
konkursna dokumentacija24.09.2015.
odluka o dodeli ugovora06.10.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru16.10.2015.