Одржана едукација у Клубу Геронтолошког центра Кикинда

Покрајински завод за социјалну заштиту  у циљу подршке стручним радницима, стручним сарадницима и сарадницима у установама социјалне заштите реализовао је едукацију „Емоционална писменост и емоционално писмена комуникација у установама социјалне заштите“, која је одржана у просторијама реновираног Клуба у Улици браће Лаковић у Кикинди.

Сврха едукације била је допринос упознавању са вештинама емоционалне писмености ради повећања личне моћи и сарадње са другима у професионалном и приватном животу.

Едукацију без провере знања реализовале су саветнице за социјалну заштиту Јелена Мандић и Александра Раичевић.

edukacija edukacija edukacija edukacija