Инструкција са препоруком мера за поступање

Влада Републике Србије и Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања донели су:

Инструкцију са препоруком мера за поступање

Одлуку о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу

vlada