ГЦ Кикинда добио 2,3 милиона динара од Покрајинске владе

Директор Геронтолошког центра Кикинда Светислав Вукмирица потписао је данас у згради Покрајинске владе уговор додели средстава за израду пројектно-техничке документације намењене установама социјалне заштите за смештај корисника чији је оснивач Покрајинска влада. За ову намену опредељена су средства у износу од 42,5 милиона динара.
Наша установа добила је 2 милиона динара за израду пројектно-техничке докуметације за изградњу новог павиљона у организационој јединици Стари дом и 300.000 динара за реконструкцију топловода. Након добијања средстава биће спроведена јавна набавка за избор најповољније понуде, а израда пројекта би требала бити завршена за неколико месеци.
Нови павиљон ће бити капацитета за 80 корисника, а сврха му је да замени два дотрајала монтажна павиљона у Старом дому, који су изграђени 1979, односно 1981. године.