zdravstvena zaštita

U skladu sa osnovnom delatnošću Gerontološkog centra je i pružanje zdravstvenih usluga i nege. U sklopu organizacionih jedinica kojih ima dve nalaze se dve ambulante primarnog karaktera i jedna sala za fizioterapiju.
Zdravstvenu zaštitu i negu sprovode jedan lekar, deset medicinskih sestara jedan fizioterapeut i dvanaest negovateljica.

Opšti rad zdravstvene službe zasniva se na praćenju svih vitalnih funkcija organizma, kontrola nivoa šećera i masnoće u krvi, laboratorijske analize, preventivna vakcinacija, zdravstveno vaspitni rad, edukativna predavanja, razgovori sa korisnicima, opšta nega korisnika, prevencija dekubita. Svakodnevne vizite lekara, davanje i praćenje ordinirajuće terapije, konsultativni pregledi lekara specijalista svih profila, praćenje nege zavisnih korisnika i fizikalnog tretmana.

Zavisnim korisnicima se pruža usluga izvođenja na vazduh i šetnju čije zdravstveno stanje to dozvoljava. Obavezan vid nege je i održavanje lične higijene, toaleta i kupanje.

Fizikalna terapija se sprovodi u prostoriji koja je za to namenjena a opremljena je sa potrebnim spravama i aparatima…pročitati više

Higijenski režim ishrane takođe ulazi u sklop zdravstve zaštite i nege, koja je prilagođena njihovom zdravstvenom stanju i dobu.