ODRŽANA MANIFESTACIJA “DANI POSNE HRANE”

GC Kikindа trаdiciоnаlnо svаkе gоdinе, uz blаgоslоv Srpskе prаvоslаvnе crkvе, оrgаnizuје mаnifеstаciјu „DАNI PОSNЕ HRАNЕ“ . Оrgаnizоvаnа је sеdmi put pоvоdоm uskršnjih prаznikа sа cilјеm dа sе prеzеntuјu rаznоvrsnа pоsnа јеlа i ukаžе nа pоtrеbu pоstа. Pоsvеćеnа је svim nаšim kоrisnicimа, člаnоvimа klubа zа оdrаslа i stаrа licа, pеnziоnеrimа i lјudimа dоbrе vоlје. Маnifеstаciја је pоčеlа оtvаrаnjеm izlоžbе rukоtvоrinа sа uskršnjim mоtivimа, izlоžbоm slikа sа likоvnе kоlоniје 2012. gоdinе i prојеkciјоm filmа Еtnоgrаfskоg muzеја iz Bеоgrаdа „Uskrs u Sеfkеrinu“. Stоtinаk prisutnih gоstiјu pоzdrаvilа је dirеktоricа Мilеnа Rаdаnоv. Меđu prisutnim gоstimа bili su gоsti iz Sоciјаlnо gеriјаtriјskоg cеntrа Bаnjа Lukа, Gеrоntоlоškоg cеntrа iz Nоvоg Bеčеја, člаnicе аktivа žеnа iz svih mеsnih zајеdnicа kоје su nеsеbičnim zаlаgаnjеm i prаvlјеnjеm sаvršеnih pоsnih јеlа učinilе оvu mаnifеstаciјu јеdinstvеnоm.

Bеsеdu о pоstu оdržао је nаdlеžni pаrоh prоtојеrеј Јоvаn Silаški. U prоgrаmu је učеstvоvао dеčiјi hоr Svеti Nikоlај Srpski pri hrаmu Svеtоg оcа Nikоlе u Kikindi i pеvаčkа sеkciја Gеrоntоlоškоg cеntrа Kikindа. Stihоvе duhоvnе pоеziје prоčitаlа је pеsnikinjа Маriја Таnаckоv dоk su dvе еtnо izvоrnе pеsmе оtpеvаlа učеnicе Еkоnоmskо-trgоvinskе škоlе iz Kikindе.

Nа krајu mаnifеstаciје prеrеzаn је i оsvеćеn kоlаč, kојi је оvоg putа pоsvеćеn prеpоdоbnој Маriјi Еgipćаnki kојu crkvа ističе kао primеr pоkајаnjа, rеvnоsti i duhоvnе istrајnоsti u vrеmе pоstа.

vest16-1

vest16-2

vest16-3

vest16-4

vest16-5

vest16-6

POSETA NARODNOM MUZEJU KIKINDA

Korisnici Gerontološkog centra, članovi Kluba i aktivi žena iz Iđoša i Novih Kozaraca posetili su Narodni muzej u Kikindi. U dogovoru sa kustosom-etnologom Slavicom Gajić prikazana je projekcija filmova Etnografskog muzeja Beograd, kao i obilazak izložbe “Pogled na naslovnu stranu”.

vest17-1

vest17-2

vest17-3

vest17-4

vest17-5 vest17-6

AKTIVNOSTI U MARTU 2013. GOD.

Proteklog meseca pored aktivnosti vezanih za obeležavanje međunarodnog praznika žena, održano je niz aktivnosti. Priredbu za korisnike Starog doma upriličili su đaci OŠ “Đura Jakšić”, u Klubu je održano književno veče Marije Tanackov koja je predstavila svoju novu zbirku misaone poezije “Stakleno more”. Na inicijativu naših korisnika i članova Kluba realizovana je radionica sa članovima kreativne sekcije “Čarolija mašte” u Kulturnom centru Kikinda. Takođe je kao i svakog meseca proslavljen rođendan korisnika rođenih u martu.

 

PROSLAVA ROĐENDANA NAJSTARIJE KORISNICE

 

vest5-1

 

U našoj Ustanovi običaj je da se svake godine proslavlja rođendan najstarijem korisniku. Ove godine je srećnu dugovečnost proslavila Marija Šomorai, rođena 1917. godine u društvu svojih prijatelja, sustanara i zaposlenih u Gerontološkom centru Kikinda, koji su joj poželeli da u zdravlju i sreći proslavi svoj rođendan i u narednim godinama.

 

vest5-2

PRIREDBA UČENIKA OŠ “Vuk Karadžić”

 

Učenici OŠ „Vuk Karadžić“ iz Kikinde izrazili su želju da u okviru proslave dana škole jedan deo svog programa predstave i korisnicima naše Ustanove. Želja da im pesmom i igrom ulepšaju dan je uspela je u potpunosti, te je dogovorena saradanja naših ustanova i u budućnosti.

GOSTOVANJE PLESNOG STUDIJA „FIJESTA“ IZ KIKINDE

 

U okviru manifestacije „Sunčani oktobar 2008.“,koja se u Geronološkom centru organizuje svake godine povodom međunarodnog meseca posvećenog starim osobama, priređeno je gostovanje plesnog studija „Fijesta“ iz Kikinde. Polaznici plesnog studija predstavili su našim korisnicima svoje umeće u latinoameričkim plesovima.

organizovanje III vajarske kolonije

 

GC Kikinda je jedna od prvih ustanova socijalne zaštite koja je u okviru klupskih i radno-okupacionih aktivnosti uvrstila kreativan rad sa glinom. Opremanje radionice terakote i finansiranje prve godine rada omogućio je Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo i socijalnu politiku. Vajanje glinom prihvatili su i drugi gerontološki centri u Vojvodini. Prva vajarska kolonija organizovana je 2006. godine u GC Bačka Palanka. GC Subotica je bio domaćin druge vajarske kolonije dok je naša ustanova bila domaćin III vajarske kolonije.

 

Učestvovali su: GC Subotica, GC Bačka Palanka, GC Kanjiža, GC Zrenjanin, CSR Vrbas, učenici OŠ „Vuk Karadžić“ iz Kikinde i korisnici i članovi kluba GC Kikinda. Rad je prošao u veoma prijatnoj atmosferi. Nastalo je više od 50 predmeta od terakote koji će nakon sušenja biti ispečeni u našoj ustanovi.

ORGANIZOVANJE XI SAZIVA LIKOVNE KOLONIJE

 

Kikinda je grad u kojem je prvi put organizovana likovna kolonija 1991. godine, te ima najdužu tradiciju i primer je drugim Gerontološkim centrima u našoj zemlji.

Na prethodnim kolonijama, od 1991. godine učestvovalo je preko 100 umetnika iz: Beograda, Novog Sada, Subotice, Zrenjanina, Novog Bečeja, Starog Bečeja, Sente, Kanjiže, Kragujevca, Cetinja, Kovačice, Sremske Mitrovice, Jagodine, Čelareva, … Do sada je nastalo preko 430 radova.

Smisao organizovanja humanitarnih likovnih kolonija je pružanje solidarnosti sa starijima. Umetnička dela koja su nam umetnici podarili predstavljaju veliko bogatstvo, jer su namenjena oplemenjivanju životnog prostora 180 korisnika Gerontološkog centra Kikinda.

Dela nastala na likovnim kolonijama izlagana su u G a leriji TERRA, Narodnom muzej u , Hotelu „ Narvik “ …

Na XI Sazivu likovne kolonije učestvuje 14 umetnika iz raznih krajeva Srbije : Novog Sada, Novog Bečeja, Jagodine, Svilajnca, Bečeja, Sombora, Beograda, Paraćina, Kovačice i naravno iz Kikinde.