PRIREDBA UČENIKA OŠ “Vuk Karadžić”

 

Učenici OŠ „Vuk Karadžić“ iz Kikinde izrazili su želju da u okviru proslave dana škole jedan deo svog programa predstave i korisnicima naše Ustanove. Želja da im pesmom i igrom ulepšaju dan je uspela je u potpunosti, te je dogovorena saradanja naših ustanova i u budućnosti.