Нова улагања у Геронтолошки центар

Последњих годину дана, од августа прошле до септембра ове године, у Геронтолошки центар у Кикинди уложено је око 18 милиона динара. Осим у зграду Новог дома у улици Генерала Драпшина уложено је и у опремање Старог дома у улици Браће Средојев.
У стационарном делу реконструисани су подови, окречено је око три хиљаде квадратних метара унутрашњости зграде. Разлика што се тиче удобности и услова боравка између Старог и Новог дома сада је много мања. Конкурисали смо и за средства за израду пројектне документације како бисмо изградили нови објекат који ће заменити дворишне павиљоне Старога дома, којима је рок употребе истекао и који не задовољавају стандраде – рекао је Светислав Вукмирица, директор Геронтолошког центра.
Недавно је Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова подржао кикиндску установу социјалне заштите са 1,5 милиона динара за побољшање услова у којима бораве корисници услуга. Новац је одобрен за три пројекта: опремање летњиковца, увођење јединственог информационог система  и за радионице које ће бити реализоване са ученицима ОШ “Јован Поповић”.
Намештај који смо имали био је стар више од деценије, а нов намештај прилагођен је корисницима по стандардима који се односе на безбедност и удобност – истакао је Вукмирица.
Пре пола године Геронтолошки центар увео је јединствени информациони систем за социјалну заштиту, а тренутно се ради на имплементацији и система за здравствену заштиту.
Сви подаци који унесемо у овај систем биће доступни надлежном Покрајинском секретаријату, а иде се ка томе да постане део јединственог информационог система за читаву земљу. – каже директор Геронтолошког центра.