Геронтолошки центар добио нову опрему

Наша установа, прошле недеље, представила је јавности нову опрему чија је укупна вредност 3,3 милиона динара. На основу пројекта, средства је обезбедило Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а испоручена опрема значајно подиже квалитет услуга и бригу о 160 корисника у обе организационе јединице.

Обезбеђена медицинска помагала, електрични кревети, хидрауличне каде за купање, као и друга пратећа опрема, чија је укупна вредност 3,3 милиона динара, умногоме олакшавају рад особља са, пре свега непокретним корисницима.
“Износ од 2,7 милиона динара опредељен је за куповину медицинске опреме, тачније десет електричних кревета, две хидрауличне каде за купање, 50 душека за болничке кревете и 10 антидекубиталних душека, док је 600.000 динара издвојено за куповину машина за прање посуђа”, навео је Светислав Вукмирица, директор Геронтолошког центра.

Планирано је да током 2017. кикиндски Геронтолошки центар обезбеди још 20 електричних кревета, као и куповина додатне неопходне опреме. Управо обезбеђење медицинских услова, као отклањање свих регистрованих техничких недостатака и реализација неопходних грађевинских радова услов су да кикиндски Геронтолошки центар добије трајну лиценцу за рад.

“Ми смо крајем године, односно у законском року, комплетну пројектну документацију поднели Канцеларији за јавна улагања Владе РС. Очекујемо да у наредних 10 дана добијемо одговор, односно прецизиран износ који ће нам бити одобрен. Напомињем да смо ми конкурисали са износом од 38 милиона динара”, рекао је директор Вукмирица.