Геронтолошки центар Кикинда добио лиценцу за обављање делатности

licence

Пошто је испунио све услове предвиђене Правилником о лиценцирању у погледу квалитета смештаја, исхране, услуга социјалне и здравствене заштите Геронтолошки центар Кикинда добио је петогодишњу лиценцу које издаје Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

У периоду који је претходио добијању лиценце Геронтолошки центар Кикинда морао је да испуни веома строге услове, како оне које се тичу смештаја, тако и у погледу испуњавања свих кадровских, програмских , структурних и функционалних стандарда.

Поред лиценце за смештај корисника, наша установа је добила је и лиценцу за пружање услуге помоћи у кући одраслим и старијим особама и тако постала једна од малобројних државних установа која се може тим похвалити.