uslovi smeštaja

Pravo na smeštaj u našoj ustanovi imaju penzioneri i druga stara lica koja zbog nepovoljnih zdravstvenih, socijalnih, stambenih i porodičnih prilika nisu u mogućnosti da žive u porodici, odnosno u domaćinstvu.

Smeštaj u domove Gerontološkog centra ostvaruje se preko uputnog organa – Centra za socijalni rad.

U Kikindi se Centar za socijalni rad nalazi u Semlačkoj ulici br. 10.

Tel: 0230/421-169.

Potrebna dokumentacija:

Listu dokumenata potrebnih za smeštaj u Ustanovu možete preuzeti OVDE.

 

CENE SMEŠTAJA U OJ NOVI DOM
NEZAVISNI KORISNICI33.952 dinaradvokrevetne garsonjere
POLUZAVISNI KORISNICI35.001 dinaradvokrevetne garsonjere
ZAVISNI KORISNICI34.179 dinara

 

CENE SMEŠTAJA U OJ STARI DOM
NEZAVISNI KORISNICI21.431 dinara
POLUZAVISNI KORISNICI25.780 dinara
ZAVISNI KORISNICI33.778 dinara

*Cena smeštaja uvećava se za iznos mesečnog džeparca koji iznosi  5,5% od prosečne zarade za prethodni mesec u Republici Srbiji, a koji se krajem meseca isplaćuje korisniku za lične potrebe.

Garsonjera u OJ Novi dom
Garsonjera u OJ Novi dom
Stacionar u OJ Novi dom
Stacionar u OJ Novi dom
Soba u OJ Stari dom
Soba u OJ Stari dom
Stacionar u OJ Stari dom
Stacionar u OJ Stari dom