o nama

GC Kikinda je ustanova socijalne zaštite za zbrinjavanje psihički očuvanih odraslih i starih lica. Iz doma za stare pri Centru za socijalni rad, koji je u Kikindi funkcionisao od 1960. godine nastao je Odlukom Vlade RS 1998. god. savremen gerontološki centar koji svoju socijalno-zaštitnu funkciju uspešno sprovodi, izlazeći u susret pojedincu i porodici u zbrinjavanju starih lica. Osnivačka prava i obaveze preuzelo je tadašnje Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine 2002. godine.

Ova ustanova kroz različite vidove usluga obezbeđuje pomoć:
-U objektu Novog doma visokog standarda kapaciteta za 60 korisnika
-U objektima Starog doma kapaciteta za 120 korisnika
-Putem Službe pomoći u kući namenjene korisnicima u njihovim domaćinstvima
-U dva kluba za odrasla i stara lica, koji pružaju mogućnost za zadovoljenje raznovsnih potreba.

slide2

U delatnost Gerontološkog centra Kikinda spada obezbeđivanje socijalne sigurnosti građana: pružanje usluga stanovanja, ishrane, nege, osnovne zdravstvene zaštite, kulturno-zabavnih, rekreativnih i okupacionih aktivnosti, usluga socijalnnog rada i drugih usluga zavisno od potreba, sposobnosti i interesovanja korisnika.

Gerontološki centar Kikinda svakodnevno uspešno ispunjava svoju socijalno – zaštitnu funkciju i izlazi u susret pojedincu i porodici u rešavanju problematike koje su donele bolest, starost tj. zavisnost od medicinske nege i pomoći.