klub gerontološkog centra

klub-gerontoloskog-centra

U GC Kikinda oformljena su dva kluba za stara lica . Jadan klub se nalazi u prostorijama Novog doma, dok se drugi klub nalazi u prostorijama bivše MZ “Braća Laković“.

Klubovi Gerontološkog centra Kikinda namenjeni su, prvenstveno, poboljšanju kvaliteta života u starosti i zadovoljavanju različitih potreba: za svakodnevno druženje i uspostavljanje prijateljskih ljudskih kontakata; za predupređivanje negativnih posledica usamljenosti, za potvrđivanje sopstvene ličnosti kroz kreativne, humanitarne i rekreativne aktivnost i dr.

U okviru kluba omogućeno je korišćenje servisnih usluga penzionerima iz grada – distribucija toplih i hladnih napitaka i ručka po zaštitnim cenama, frizersko – pedikirskih usluga i usluga fizikalne terapije. Klub svojim korisnicima obezbeđuje savetodavni socijalni rad i preventivnu zdravstvenu zaštitu.

Pored svakodnevnog druženja u lepo opremljenim prostorima sa prostranim dnevnim boravcima i udobnim nameštajem, uz bavljenje društveno-zabavnim igrama (šah, domine, razne društvene igre, pikado i sl.), korisnici kluba mogu besplatno da pročitaju dnevnu štampu, prate radio i TV program, čitaju knjige iz klubske biblioteke i prisustvuju i uklučuju se u sve druge organizovane aktivnosti u okviru raznih sekcija i radionica.

U okviru druženja, korisnici se međusobno pomažu i organizuju aktivnosti, kao što su: književne večeri, proslava rođendana i praznika, verskih praznika, igranka, izleti, odlazak na rekreativni odmor u banju, izrada i izložba ručnih radova, predmeta od keramike, raznih tkanih predmeta, suvenira od prirodnih materijala i sl..
Klub organizaciju svoga rada zasniva na interesima, željama i potrebama korisnika.

Član kluba može postati svaki penzioner nastanjen na teritoriji Grada.