Локални омбудсман посетио Геронтолошки центар

Локални омбудсман Милан Новаковић посетио је Геронтолошки центар Кикинда и том приликом присуствовао прослави рођендана најстаријег корисника. Омбудсман је  честитао 98. рођендан и уручио пригодан поклон кориснику Луки Милиновићу из Нових Козараца и пожелео му да се и идуће године виде истим поводом. Новаковић је, приликом обиласка, такође похвалио рад установе и рекао како кикиндски Геронтолошки центар по нивоу и квалитету услуга спада у најбоље у земљи.

lokalni ombusman

rođendan

rođendan

gerontološki centar

Обележен Међународни дан старијих особа

Геронтолошки центар Кикинда пригодним програмом, сваке године, обележава 1. октобар – Међународни дан старијих особа. Тако је било и у уторак. Тим поводом угостили смо дечију секцију Академског друштва за неговање музике “Гусле” из Кикинде и чланове певачке секције Клуба Геронтолошког центра.

Наша установа традиционално организује и низ активности и манифестација током целог месеца октобра.

Dan starijih osoba

Dan starijih osoba

Dan starijih osoba

Dan starijih osoba

Реновирана и проширена амбуланта у Новом дому

Амбуланта у Новом дому Геронтолошког центра проширена је и осавремењена новом медицинском опремом. Пре реновирања била је смештена у једној просторији, што није задовољавало потребе корисника и запослених.

Осим проширења и адаптације купљени су у нови ЕКГ апарат, оксиметар, инхалатор, као и апарати за мерење притиска и шећера у крви. Осавременили смо и физикалну терапију. Купљени су масажери за рамени појас, леђа, лумбални део стопала – рекао је Светислав Вукмирица, директор Геронтолошког центра.

Амбуланта је уједно и контролни центар за видео надзор који покрива унутрашњост објекта и дворишни простор. Новац за радове и опремање у износу од два милиона динара заједнички су обезбедили Геронтолошки центар у Покрајински секретаријат за социјалну политику.

У Геронтолошком центру постоји листа чекања за непокретне и тешко покретне кориснике и радимо на томе да се изгради нова зграда у Старом дому на месту садашњих дотрајалих бунгалова. Са новим објектом проширили бисмо капацитете како би на располагању имали 90 уместо садашњих 70 кревета. По добијању грађевинске дозволе и завршетка пројекта за нову зграду ушли смо у фазу усклађивања пројектно-техничке документације са Канцеларијом за управљање јавним улагањем Владе Републике Србије. То нам даје наду да ћемо у скорије време успети да реализујемо овај пројекат. За изградњу зграде потребно је 120 милиона динара, док је за набавку опреме и намештаја неопходно 50 милиона динара – додао је Вукмирица.

Gerontološki centar Kikinda
Нова амбуланта у Новом дому
Gerontološki centar Kikinda
Директор Вукмирица и др Савић
Gerontološki centar Kikinda
Део нове опреме

У ГЦ Кикинда обележена слава Установе

У обе организационе јединице Геронтолошког центра Кикинда 21. септембра традиционално је обележена крсна слава установе Рођење Пресвете Богородице. Свечаности су присуствовали корисници, запослени, чланови Клуба, гости  и свештеник Милан Петровић.

Slava u GCK
Резање славског колача у Новом дому
Slava u GCK
Резање славског колача у Новом дому
Slava u Starom domu
Резање славског колача у Старом дому
Slava u Starom domu
Резање славског колача у Старом дому

Активности корисника током лета 2019.

Током лета реализовано је више разних активности корисника Геронтолошког центра. Организоване су радионице глине, оригами технике и радионица израде наруквица у сарадњи са УГ “Моја креативна кућа”. Један број корисника је ишао на полудневни излет на Старо језеро, а мањи број је искористио прилику да посети Палићко језеро у оквиру екскурзије коју је организовала градска управа. Заинтересовани корисници су  учествовали у убирању летњих плодова са наше економије, која се налази у организационој јединици Стари дом.

У јулу су одржане и Х Спортске игре у организацији Клуба Геронтолошког центра, где је учешће узело 12 разних удружења и организација са подручја наше и суседних општина, а такмичили су се пикаду, бацању металне плочице у мету и надметању у висећој кугли. Такође су слављеници који прослављају рођендане у летњим месецима то учинили на забави у летњиковцу Новог дома.

ОДРЖАНИ XIII ДАНИ ПОСНЕ ХРАНЕ

Наша установа традиционално сваке године, уз благослов Српске православне цркве, организује манифестацију „ДАНИ ПОСНЕ ХРАНЕ“, а поводом поста и ускршњих празника. Ове године одржани су 13. пут са циљем да се презентују разноврсна посна јела, спремљена од стране учесника манифестације. Као и претходних и ове године учешће је узео велики број удружења и организација.

Између осталих, јела су припремили и изложили удружења жена из Кикинде, Банатског Великог Села, Нових Козараца, Иђоша, Падеја, Санада и Банатске Тополе, Општинско удружење пензионера, као и чланови Етно удружења “Сувача” и Клуба Геронтолошког центра. У пригодном програму је учествовао и Хор младих “Свети Николај Српски” из Кикинде, певачка секција Клуба и учитељица Десанка Ристић са ученицима драмске радионице “Свици”, док су обред благосиљања хране вршили Милан Петровић, надлежни парох и протојереј у пензији Јован Силашки, оснивач ове манифестације.

Зимске активности корисника ГЦК

Корисници Геронтолошког центра Кикинда имали су више активности током децембра. Од учешћа на традиционалном такмичењу “Најлепше украшена јелка” у организацији Геронтолошког центра из Зрењанина до приредби у оба дома. За кориснике Новог дома свој репертоар извела су деца из Академског друштва за неговање музике “Гусле”, док су своју умешност у Старом дому представили чланови певачке секције Клуба ГЦ Кикинда.

Улагања у Геронтолошки центар у 2018. преко 60 милиона динара

Oд пoчeткa 2018. гoдинe у oбa дoмa Гeрoнтoлoшкoг цeнтрa улoжeнa су срeдствa у изнoсу oд прeкo 60 милиoнa динaрa. Нoвaц je улoжeн у aдaптaциjу згрaдe Нoвoг дoмa, сaнaциjу тoплoвoдa у Стaрoм дoму, aдaптaциjу клубa Гeрoнтoлoшкoг цeнтрa, нaбaвку мeдицинскe и другe oпрeмe.

Дирeктoр Гeoрнтoлoшкoг цeнтрa Свeтислaв Вукмирицa кaжe дa je 2018. гoдинa билa вишe нeгo успeшнa зa oву устaнoву, и oткривa плaнoвe зa нaрeдну гoдину:

– Рaдили смo нa изрaди прojeктнo-тeхничкe дoкумeнтaциje, тaкo дa имaмo гoтoвa двa oзбиљнa прojeктa. Jeдaн je изгрaдњa нoвe згрaдe у Стaрoм дoму, и њeгoвa врeднoст je 120 милиoнa, дoк ћe зa oпрeмaњe бити пoтрeбнo oкo 50 милиoнa динaрa. Нoвa згрaдa je вeoмa битнa зa дaљe функциoнисaњe Гeрoнтoлoшкoг цeнтрa, jeр би зaмeнилa двa мoнтaжнa дoтрajaлa пaвиљoнa, кaжe Вукмирицa, и дoдaje дa би сe тимe, oсим пoбoљшaњa услoвa бoрaвкa у Дoму пoвeћao кaпaцитeт и смaњилa листa чeкaњa.

Други вeлики прojeкaт плaнирaн зa нaрeдну гoдину je другa фaзa сaнaциje и aдaптaциje згрaдe у Нoвoм дoму. Прву фaзу, у изнoсу oд 33 милиoнa динaрa финaнсирaлa je Кaнцeлaриja зa упрaвљajњe jaвним улaгaњимa Влaдe Рeпубликe Србиje. Другa фaзa би сe oднoсилa нa урeђeњe спoљaшњe фaсaдe, сaнaциjу унутрaшњoсти aпaртмaнa и хидрoтeхничкe инстaлaциje. To ниje урaђeнo у првoj фaзи збoг нeдoстaтaкa у прojeктнo-тeхничкoj дoкумeнтaциjи, aли oни су сaдa отклoњeни.

– Сa пoмeнутa двa прojeктa вeћ пoчeткoм гoдинe ћeмo сe oбрaтити свим нaдлeжним oргaнимa, и нaдaм сe дa ћeмo удуржeним снaгaмa успeти дa рaeлизуjeмo oвe вeликe и вaжнe прojeктe, кaжe Вукмирицa.

Реновиран Клуб у Улици браће Лаковић
Реновирана трпезарија у Новом дому
Адаптиран тавански простор у канцеларијски
Набављена нова опрема и намештај

Уручене награде најуспешнијим учесницима ликовног конкурса

У Геронтолошком центру додељене су награде за најбоље радове на ликовном конкурсу „Бака и дека“, који је почетком октобра расписала наша установа. Награде у виду школског прибора и опреме, на данашњој пригодној свечаности, уручио је директор Геронтолошког центра Светислав Вукмирица.

Другу годину заредом, Геронтолошки центар расписао је ликовни конкурс, намењен ученицима нижих разреда основних школа са територије нашег града, са циљем продубљивања међугенерацијске сарадње.

 -Циљ овог конкурса био је да укључимо младе људе и да се комуникација између деце и старијих подигне на много виши ниво. Некада су та веза, осећај давања и солидарности, и уопште однос младих људи према старима били другачији. Данас смо сведоци тога да цео свет иде ка индивидуализму и да су људи окренути сами себи, а ми се трудимо да то поправимо и да нашим корисницима пружимо и социјалну интеракцију са младим људима – рекао је директор Геронтолошког центра, Светислав Вукмирица.

Позив за учешће упућен је свим основним школама, а на овогодишњи конкурс пристигло је преко 400 радова из 12 школа. Прошле године врендоване су колекције радова по школама, док су овога пута награђени појединци. Жири у саставу мр Мирослава Којић и Маријана Мирков и овог пута имао је тежак задатак да изабере најуспешније радове. Ове године за нијансу бољи од осталих били су: прву награду освојила је ученица 4. разреда ОШ „Ђура Јакшић“ из Кикинде Сара Рофа, други је био Душан Даилов из Руског Села, док је треће место освојила Тијана Стојковић из ОШ „Вук Караџић“. Ове године додељена је и специјална награда за изузетан допринос овом конкурсу који је добило комплетно одељење IV2 ОШ „Ђура Јакшић“ на челу са учитељицом Данијелом Драгин:

Наша школа често учествује на ликовним конкурсима, а моје колеге и ја се увек трудимо да што више деце укључимо у то. Тема „Бака и дека“ је врло интерсантна, и било нам је лако да инспиришемо децу за рад. Користили смо рециклажни материјал, туш, водене боје и темпере, и они су одлично урадили свој посао. Захвални смо што смо освојили награду, а ја сам вома поносна на рад својих ученика.

Манифестација “Октобар – месец посвећен старијим особама”

У Геронтолошком центру Кикинда је, као и сваке године, обележен месец посвећен старијим особама – октобар. За кориснике услуга организован је низ активности: приредбе, радионице, дружења, посете, обиласци и екскурзија.

Ове године у гостима су нам била деца из вртића „Плави чуперак“ и „Бамби“, ученици основних школа „Јован Поповић“, „Вук Караџић“ и „Ђура Јакшић“. Приредбе за наше кориснике, ове године, одржали су и подмладак АДЗНМ “Гусле”, Певачка секција Клуба ГЦ Кикинда и КУД „Сунчана јесен“.

Кориснике и чланове Клуба током октобра угостило је Удружење грађана „Моја креативна кућа“, Народни музеј Кикинда и Дом за старе и пензионере у Молу у оквиру “Дружења уз поезију”, где су корисници домова из окружења презентовали своје литерарне радове.

Чланови певачке секције Клуба учествовали су на смотри хорова у Зрењанину и на “Смотри народног стваралаштва” у организацији Општинског удружења пензионера из Кикинде.
За кориснике и чланове Клуба Геронтолошког центра организована је и екскурзија на Фрушку гору, приликом које су обишли манастире Раковац и Раваницу у Врднику и етно-село “Врдничка кула”.

Од 1. октобра отворен је и ликовни конкурс за ученике нижих разреда основних школа у организације наше установе. Резултати конкурса и додела награда биће уприличени током новембра.