информатор о раду

Информатор о раду
Назив установе:
Геронтолошки центар Кикинда
Адреса седишта: Генерала Драпшина 99, Кикинда
Матични броj: 08675406
Порески идентификациони број: 100507352
Број у Централном регистру фактура:00195
Адреса за пријем поднесака: Генерала Драпшина 99, 23300 Кикинда
Адреса за пријем електронских поднесака: kikindagc.ust@minrzs.gov.rs
Преузмите датотеку:Величина датотеке: 5,89 MB
Екстензија: .pdf
ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
Остали документи
Правилник о ближем уређивању поступка ЈН у ГЦ Кикинда (2015.)
Измене Правилника о ближем уређивању поступка ЈН у ГЦ Кикинда (2015.)
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке (2020.)
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у ГЦ Кикинда
Процедура приликом краткотрајних излазака из Установе