kontakt

OJ NOVI DOM
Adresa:Generala Drapšina 99, 23300 Kikinda
Telefon:0230/434-675, faks. 0230/401-461
E-mail:info@gckikinda.org.rs
OJ STARI DOM
Adresa:Braće Sredojev 18, 23300 Kikinda
Telefon:0230/321-584, faks. 0230/401-461
E-mail:info@gckikinda.org.rs
SLUŽBA POMOĆI U KUĆI
Adresa:Braće Sredojev 18, 23300 Kikinda
Telefon:0230/435-185
E-mail:info@gckikinda.org.rs
LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI GC KIKINDA
Telefon:0230/401-461

Pitajte nas...

Fields marked with an * are required