Zajednička radionica sa UG “Moja kretivna kuća”

Korisnici i članovi Kluba Gerontološkog centra Kikinda održali su zajedničku radionicu sa članovima Udruženja građana “Moja kreativna kuća” iz Kikinde. Cilj ovog druženja bio je upoznavanje sa aktivnostima drugih organizacija, druženje i vežbanje fine motorike ruku i prstiju kroz aktivnost oblikovanja testa.

Moja kreativna kuća

Moja kreativna kuća

Moja kreativna kuća

Moja kreativna kuća