Održana edukacija u Klubu Gerontološkog centra Kikinda

Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu  u cilju podrške stručnim radnicima, stručnim saradnicima i saradnicima u ustanovama socijalne zaštite realizovao je edukaciju „Emocionalna pismenost i emocionalno pismena komunikacija u ustanovama socijalne zaštite“, koja je održana u prostorijama renoviranog Kluba u Ulici braće Laković u Kikindi.

Svrha edukacije bila je doprinos upoznavanju sa veštinama emocionalne pismenosti radi povećanja lične moći i saradnje sa drugima u profesionalnom i privatnom životu.

Edukaciju bez provere znanja realizovale su savetnice za socijalnu zaštitu Jelena Mandić i Aleksandra Raičević.

edukacijaedukacijaedukacijaedukacija